про Раду


Одним з основних напрямків реалізації положень Водного кодексу України, Закону України «Про Загальнодержавну Програму розвитку водного господарства», Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства ЄС» та з метою раціонального поєднання територіально-адміністративного і басейнового принципів управління водними ресурсами в басейні Дунаю на території Одеської області 9 липня 2008 року створена Дунайська Басейнова Рада.
Створення Басейнової Ради відповідає сучасним принципам басейнового управління водними ресурсами і є ефективним способом залучення зацікавлених організацій та відомств до інтегрованого підходу управління водними ресурсами на басейновому рівні. Завданням Дунайської Басейнової Ради є сприяння розробці, узгодженню і впровадженню Плану управління річковим басейном Нижнього Дунаю, включаючи План заходів. До складу Ради необхідно входять представники центральних органів виконавчої влади України, обласних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств водокористувачів, громадськості, наукових організацій.

Важливим інструментом інтеграції інтересів є розробка та ухвалення головними зацікавленими сторонами Басейнової Угоди про співпрацю у сфері використання і охорони водних ресурсів і екосистем Нижнього Дунаю та Положення про інформаційну взаємодію в межах басейну Нижнього Дунаю. Головним одержувачем екологічної інформації є Дунайське басейнове управління водних ресурсів як орган впровадження Плану управління річковим басейном Нижнього Дунаю. Першим кроком в розробці Плану управління річковим басейном Дунаю є збір даних та аналіз ситуації в сфері управління водними ресурсами в регіоні дельти Дунаю.
Хостинг від uCoz-->