Аналіз стану поверхневих вод у зоні діяльності Дунайського БУВР у І півррічі 2010 року.

Аналіз стану поверхневих вод у зоні діяльності
Дунайського БУВР у І півррічі 2010 року.

      У I півріччі 2010 року відповідно до Програми державного моніторингу поверхневих вод лабораторія здійснювала спостереження на 13 водних об’єктах, розташованих в зоні діяльності Дунайського БУВР: р. Дунай (4 створи), Придунайські водосховища Кагул, Ялпуг-Кугурлуй (2 створи), Китай, Катлабух, 8 малих річок. 

    Лабораторія також щомісячно виконувала спостереження за якістю вод на транскордонних створах на р. Дунай (163 км, м. Рені, кордон з Румунією та 20 км, м. Вилкове), щоквартально у створах – р. Ялпуг та р. Киргиж-Китай (кордон з Молдовою).     Всього було відібрано та проаналізовано 65 проб поверхневих вод, виконано 2038 вимірювань показників якості води.

р. Дунай 

    У II кварталі 2010 року у порівнянні з відповідним періодом минулого року якість води у всіх пунктах спостережень дещо погіршала. 
    Внаслідок високих рівнів води в річці та великої кількості дощів у пунктах спостережень м. Рені, м. Ізмаїл, м. Кілія вміст завислих речовин збільшився від 2 до 4 раз, посилилась кольоровість води. Також, збільшився вміст біогенних сполук (нітратів, фосфатів), хрому.  
Водосховище Ялпуг
     У порівнянні з відповідним періодом минулого року якість води в водосховищі суттєво не змінилась.
    Середнє за квартал значення мінералізації води становить 977 мг/дм3, що на 90 мг/дм3 (8,5 % менше, ніж у минулому році
Водосховище Катлабух
    Середнє за квартал значення мінералізації води становить 1698 мг/дм3, що на 122 мг/дм3 (6,7 % менше, ніж у минулому році. Також зменшився вміст більшості показників: завислих речовин (у 2 рази), азоту амонійного (11 % та нітритів, фосфатів, загального фосфору, ХСК (29 %), БСК, хрому, міді, марганцю. 
Водосховище Кагул
    Якість води в водосховищі погіршала. Збільшились середні за квартал величини вмісту більшості показників:
- завислих речовин (у 2 рази);
- азоту амонійного (31 %);
- нітритів, нітратів, хрому, міді, марганцю, фенолів.
      У порівнянні з відповідним періодом минулого року у 7 разів збільшився вміст фосфатів, у 2 рази – загального фосфору. 
    Середнє за квартал значення мінералізації води становить 407 мг/дм3, що на 10 мг/дм3 (2,7 % більше, ніж у минулому році. 
Водосховище Китай
     У II кварталі 2010 року середнє за квартал значення мінералізації води склала 3498 мг/дм3. Це на 543 мг/дм3 (13 % менше, ніж у II кварталі 2009року. Проте по більшості еколого - санітарних та токсикологічних показників якість води в водосховищі погіршала – збільшився вміст нітритів, нітратів (43 %), фосфатів, заліза, БСК, хрому, хрому, заліза, цинку, марганцю.

Малі річки

    У II кварталі 2010 року на відміну від минулого року вода була у всіх малих річках. Проте мінералізація води більшості річок занадто висока:

Назва водного обєктаМінералізація, мг/дм3р. В. Катлабух


10171р. Аліяга


11529р. М. Катлабух


8305р. Киргиж-Китай, 4,2
від гирла км


7549р. Ташбунар


4882р. Єніка


4706р. Карасулак


4502р. Ялпуг


3907р. Киргиж-Китай, 49
від гирла км


3299


  У річках Карасулак, Ташбунар, Ялпуг, Киргиж-Китай збільшився вміст біогенних сполук (нітратів, нітритів, фосфатів).

 

 

Зав. лабораторією моніторингу вод                              

І.В. Куріловастр.2


Хостинг від uCoz-->