Інформація про водогосподарський стан за 1 півріччя 2010 року

Інформація
про водогосподарський стан за 1 півріччя 2010 року


1.       В 1 півріччі 2010 року проведено 1 засідання (16
березня 2010 р.) Міжвідомчої наради по встановленню рівенного режиму
Придунайських водосховищ на весняно-літній період.

      Ключове
рішення наради – самопливно набрати води у водосховища до нормального
підпертого рівня (НПР) в весняно-літній період. Рішення наради виконані.   

      Наповнення водосховищ за період водопілля 2010
р. по Придунайським водосховищам складає 398,2 млн. м³ (окремо наповнення
водосховища Сасик за 2010 рік – 132,0 млн. м³).

      16 березня
2010 року відбулось 5 засідання Дунайської Басейнової Ради. На засіданні були
оголошені короткострокові цілі поліпшення екологічного стану в басейні та
покращення якості водних ресурсів.   

2.     За час пропуску водопілля 5 раз вводилась 1
ступень захисту від паводку та повені 
згідно «Положення про діяльність Дунайського БУВР під час льодоходу,
паводку, повені, та надзвичайних ситуацій» наказами по управлінню (наказ № 2
від 11 січня 2010 р., наказ № 22 від 1 березня 2010 р., наказ № 33 від 1 квітня
2010 р., наказ № 40 від 28 квітня 2010 р., наказ № 43 від 26 травня 2010 р.).

       За час
пропуску водопілля 2010 р. двічі вводилась ІІ ступень захисту від паводку
та  повені. (Наказ № 25 від 5 березня
2010 р., наказ № 44 від 1 червня 2010 р.).

       23 червня
2010 р. наказом № 48 по управлінню була введена ІІІ ступень захисту від паводку
та повені.

      
Максимальні рівні та витрати води на українській частині р. Дунай за 1
півріччя спостерігались 30.06.2010 р. та склали:

                     По в/п Рені     Н=596 смБС,  Q=14800 м³/сек

                     По в/п Ізмаїл  Н=365 смБС, 
Q=8360 м³/сек

(Максимальний історичний рівень по в/п Рені і склав
6,17 мБС 6 липня 2010 року).

3. Протягом  2010
р. Дунайським БУВР продовжена  робота
щодо розробки Плану управління річковим басейном  р. Дунай.

 Готується  ряд 
індивідуальних  зустрічей  і 
бесід,  серії  Круглих столів на рівні місцевих органів
влади, за участю всіх зацікавлених сторін,  депутатів, фахівців,  громадськістю 
по  питанням пов’язаних з визначенням
пріоритетних екологічних проблем басейну Дунаю та виділення кола  актуальних проблем, які вимагають першочергового
рішення (короткострокові цілі).    Планується
за сприянням  керівників  районів 
і  безпосередньо  керівників сільрад провести зустрічі  з  місцевими
жителями,  які проживають  в 
басейні  річки  Дунай і на Придунайських водосховищах  для оцінки   
потреб водокористувачів, 
підвищенню  інформованості   і залучення до процесу аналізу сучасного
екологічного стану регіону.

        В 1 півріччі 2010 року основні зусилля  управління були направлені на безаварійний
пропуск високих рівнів  води р. Дунай.

4. Протягом 1 півріччя 2010 р. в зоні діяльності
Дунайського БУВР здійснено 2 інспекційних перевірки щодо дотримання вимог
водного законодавства.

Надано 4 узгодження на спецводокористування  водоспоживачам в зоні діяльності Дунайського
БУВР.

5. На протязі року освітлювалась робота Дунайського БУВР в засобах
масової інформації (на телеканалі «Інтер» в подробицях тижня – 28.03.2010 р.,
Одеському каналі АТВ – 03.04.2010 р., статтях в газетах «Одеські вісті»,
«Придунайські вісті». Фахівці управління приймали активну участь в проведенні «Місячника
благоустрою», «Дня Дунаю».

6. У 2010 році проводилось передпаводкове обстеження
всіх гідротехнічних споруд. Високий рівень води на р. Дунай який спостерігався
протягом 1 півріччя 2010 р. обумовив проведення щоденного нагляду за ГТС.

Відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 17.02.2010 р. № 246-р «Про здійснення заходів
щодо запобігання можливого затоплення територій внаслідок льодоходу та повені
та реалізації комплексу заходів, пов’язаних з безаварійним пропуском льодоходу
та весняної повені у 2010 році» управлінню у 1 півріччі 2010 року надійшло
фінансування в розмірі 1028 тис. грн. з резервного фонду державного бюджету.

За даними обстеження
технічного стану гідротехнічних споруд виявлено, що більшість дамб знаходяться
в аварійному стані через підвищену фільтрацію, берегова лінія р. Дунай через
постійний розмив русла на деяких ділянках приблизилася до підошви існуючої
дамби, більшість шлюзів – регуляторів мають фізичний знос і можуть не витримати
навантаження від високих рівнів вод.

На дільницях захисних дамб
54 милі, 39-40 км
р. Дунай, 0-6 км
Соломонова рукаву, дамба вздовж оз. Кугурлуй ліквідовано руйнування напірного
укосу дамби каменем бутовим, мішками з піском, проведені земляні роботи.

На захисних дамбах: 57-58
милі, на дільниці ІСРЗ-97 км,
Матроска Ларжанка, с. Омарбія - шлюз Кофа зі сторони водосховища Китай,
приканальної дамби каналу Дунай - Сасик підвищені позначки гребеню дамби
(посилено тіло дамби ґрунтом).

Для усунення фільтрації на
Жебріянівський дамбі,  островах Степовий
та Кислицький, 46 милі р. Дунай зроблена переробка ґрунту в тілі дамби.

Для запобігання підтоплення
нижнього  причалу та господарських споруд
 на шлюзу  Громадський велись роботи по посиленню ґрунтом,
укладено мішки з піском.

Всі відділи управління
виконували ремонтні роботи на залізобетонних конструкціях та проїзної частини
шлюзів: Лузарса, Орловський, Репіда, Желявський, 105 км, Кофа, №4,5
Стенцовсько - Жебріяновських заплавень.
стр.2
Хостинг від uCoz-->