Аналіз стану поверхневих вод у зоні діяльності Дунайського БУВР у І кварталі 2010 року


Аналіз стану поверхневих вод у зоні діяльності
Дунайського БУВР у І кварталі 2010 року


 У I кварталі 2010 року відповідно до Програми державного моніторингу поверхневих вод (наказ Держводгоспу України № 125 від 14.06.2006 р.) лабораторія здійснювала спостереження на 13 водних об’єктах, розташованих в зоні діяльності ДБУВР: р. Дунай (4 створи), придунайські озера Кагул, Ялпуг-Кугурлуй (2 створи), Китай, Катлабух, 8 малих річок.
 Лабораторія також щомісячно виконувала спостереження за якістю вод у транскордонних створах на р. Дунай (163 км, м. Рені, кордон з Румунією та 20 км, м. Вилкове). 
 Всього була відібрана та проаналізована 31 проба поверхневих вод, виконано 969 вимірювань показників якості води.  

р. Дунай

 В цілому, якість води у I кварталі 2010 року у порівнянні з відповідним періодом минулого року погіршала у пунктах спостереження м. Рені та м. Ізмаїл, у пункті спостереження м. Вилкове – суттєво не змінилась.

 У пробі води, відібраної в м. Рені (кордон з Румунією) 19.01.2010 року, вміст заліза перевищував гранично допустиму концентрацію (ГДК) за СанПіН 4630-88 у 1,8 раз, марганцю – у 4 рази. У пробі води, відібраної 19.01.2010 року в м. Ізмаїл, вміст марганцю перевищував ГДК у 3,3 рази.
 Загалом, у звітному періоді на українській частині р. Дунай спостерігалось 24 випадки перевищення ГДК за СанПіН 4630-88 по таких показниках: ХСК (6 випадків), БСК (11 випадків), залізо (2 випадки), марганець (2 випадки), феноли (3 випадки).
 У I кварталі 2009 року мінералізація води на українській частині Дунаю становила 335 мг/дм3, у I кварталі 2010 року – 344 мг/дм3.

 Екологічна оцінка якості води в р. Дунай (згідно з додатком 2 Методики екологічної оцінки якості поверхневих вод) дозволяє класифікувати воду в р. Дунай за ступенем чистоти – як «досить чисту» (третя категорія якості).  

 У I кварталі 2010 року екологічний стан водосховища Ялпуг у порівнянні з відповідним періодом минулого року дещо покращився. Зменшились середні за квартал значення таких показників: завислих речовин, нітритів, нітратів, заліза, ХСК, хрому, цинку.

 Мінералізація зменшилась на 4% в порівнянні з 1 кварталом 2009 року.

 За Методикою екологічної оцінки якості поверхневих вод категорія якості води за ступенем її чистоти – «досить чиста».

 Екологічний стан водосховища Катлабух у звітному періоді також дещо покращився. Середнє за квартал значення мінералізації води на 4 % менше, ніж у минулому році (другий клас якості води за критерієм мінералізації – «солонуваті води»).

 Також зменшився вміст завислих речовин, азоту амонійного, заліза, цинку.

 Значення ХСК (хімічне споживання кисню) в два рази нижче, чим у минулому році.

 Стан водосховища Кагул у I кварталі 2010 року покращився по деяких еколого-санітарних показниках – зменшився вміст завислих речовин (у 6 разів), азоту амонійного (на 25 %), нітритів, фосфатів, ХСК (на 32 %). Також зменшився вміст деяких речовин токсичної дії (цинку, заліза, марганцю).

 У пробі води, відібраної з водосховища Китай у березні 2010 року мінералізація води на 14,5% менше, ніж у березні минулого року. За критерієм мінералізації вода в озері відноситься до класу «солонуватих», β-мезогалинних вод.

 У I кварталі 2010 року середнє значення ХСК на 32 % менше, ніж у відповідному періоді минулого року.

 Також зменшився вміст більшості показників: азоту амонійного (на 14 %), нітритів, нітратів (на 19 %), загального фосфору, хрому, цинку, марганцю, фенолів, АПАР. 

Малі річки

На відміну від двох попередніх років у березні 2010 року вода була у всіх малих річках – річки не пересихали.

 За критерієм мінералізації вода у всіх малих річках відноситься до класу «солонуватих», β- та a-мезогалинних вод. Найменша величина мінералізації води спостерігалась в р. Ялпуг (2425 мг/дм3), найбільша - в р. Аліяга (8025 мг/дм3). За ступенем чистоти вода в малих річках відноситься до третього класу якості («Забруднені»).Зав. лабораторією моніторингу вод                                        І.В. Курілова
стр.1                                                                                                                                                стр.3

Хостинг від uCoz-->